Standard Svensk standard · SS 914222:2006

Byggnadsutformning - Bostäder - Funktions¬planering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 914222:2006

Byggnadsutformning - Bostäder - Funktions¬planering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden syftar till att genom förmedling av kunskap, säkra en god nivå inom bostadsplaneringen. En bostad enligt standarderna SS 91 42 21 (normalnivå) och SS 91 42 22 kan anses vara ändamålsenligt utformad och utrustad samt tillgänglig och användbar för personer som använder rullstol.

Bostadens planering baseras på det antal personer som den är avsedd för. För små bostäder baseras planeringen även på bostadsarean. Standarden utgår från de funktioner som olika stora bostäder ska kunna inrymma.

En funktion motsvarar ofta ett rum, men ingenting hindrar att flera funktioner - samvaro, måltid och matlagning - grupperas i samma rum. Därför används begreppet utrymme i de fall ett avgränsat rum inte är enda alternativet. Funktionerna samvaro, måltid och matlagning ska dock kunna vara möjliga att skilja av med väggar. Varje avskild del ska förses med fönster. För varje funktion ger standarden en lista över lämpliga mängder möbler och annan utrustning.

Standarden handlar enbart om kvantifierbara värden. Självklart handlar utformningen av bostäder också om andra värden såsom ljusa, välproportionerade rum, goda rumssamband, välutnyttjade ytor, utblickar m.m. Standarden omfattar bostadslägenheten, inklusive uteplats eller balkong, och tillhörande förråd. Trapphus, gemensamma lokaler och den gemensamma utemiljön omfattas ej.

Omfattning
Standarden syftar till att, genom förmedling av kunskap, säkra en god nivå inom bostadsplaneringen. En bostad enligt standarderna SS 91 42 21 (normalnivå) och SS 91 42 22 kan anses vara ändamålsenligt ut-formad och utrustad samt tillgänglig och användbar för t.ex. personer som använder rullstol.Bostadens planering baseras på det antal personer som den är avsedd för. För små bostäder baseras pla-neringen även på bostadsarean. Standarden utgår från de funktioner som olika stora bostäder ska kunna inrymma.ANM. En funktion motsvarar ofta ett rum, men ingenting hindrar att flera funktioner, t. ex. samvaro, måltid och matlag-ning, grupperas i samma rum. Därför används begreppet utrymme i de fall ett avgränsat rum inte är enda alternativet. Funktionerna samvaro, måltid och matlagning ska dock kunna vara möjliga att skilja av med väggar. Varje avskild del ska förses med fönster.För varje funktion ger standarden en lista över lämpliga mängder möbler och annan utrustning.Standarden handlar enbart om kvantifierbara värden. Självklart handlar utformningen av bostäder också om andra värden såsom ljusa, välproportionerade rum, goda rumssamband, välutnyttjade ytor, utblickar m.m.Standarden omfattar bostadslägenheten, inklusive uteplats eller balkong, och tillhörande förråd. Trapphus, gemensamma lokaler och den gemensamma utemiljön omfattas ej.

Ämnesområden

Bostadshus (91.040.30) Byggnadsutformning (94.100) Påbyggnadspaket SIS Bygghandlingar (98.061)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 914222:2006

Byggnadsutformning - Bostäder - Funktions¬planering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Areamätning, bostadsutformning och säkerhet vid användning, SIS/TK 598

Internationell titel: Building design - Housing - Functional planning

Artikelnummer: STD-57549

Utgåva: 3

Fastställd: 2006-12-31

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 914222