Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3766:2004

Byggdokumentation - Förenklad redovisning av betongarmering (ISO 3766:2003)

Status: Gällande

Omfattning
I denna internationella standard beskrivs förenklad redovisning och beteckning av armering i armerad och spännarmerad betong, för användning på byggritningar. I standarden fastställs också ett system för specificering av armeringsstänger som omfattar
— en metod för angivande av mått,
— ett kodsystem för stångformer,
— en förteckning över stångformer som bör väljas i första hand, samt
— en formförteckning och en bockningsförteckning.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003)

Artikelnummer: STD-39311

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-01-30

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 3766:2004