Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3766:2004

Byggdokumentation - Förenklad redovisning av betongarmering (ISO 3766:2003)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the simplified representation and the characterization of reinforcement in reinforced and in prestressed concrete for use in construction drawings. It also establishes a system for the scheduling of reinforced bars, comprising
-- a method for specifying dimensions,
-- a coding system for bar shapes,
-- a schedule of preferred shapes, and
-- a shape schedule and bending schedule.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003)

Artikelnummer: STD-35345

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-01-30

Antal sidor: 25

Finns även på: SS-EN ISO 3766:2004

Ersätter: SS-EN ISO 3766 , SS-EN ISO 4066