Standardutveckling · SIS/TK 269

Information för byggande och förvaltning

TK 269 Information för byggande och förvaltning initierar, påverkar, utvecklar, bevakar, förvaltar och sprider kunskap om standarder för informationshantering och dokumentation inom byggande och förvaltning både nationellt och internationellt

Arbetet i SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning bidrar till ökad effektivitet och högre kvalitet i byggandet genom att ta fram standarder och andra produkter som underlättar kommunikation mellan aktörer genom en enhetlig informationshantering i byggprocessens alla skeden.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning samarbetar med de internationella kommittéerna CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) och ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) samt ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation.

Kommittén utvecklar och förvaltar också nationella standarder som kompletterar dem som tas fram i CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla. I kommittén finns expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas möjligheter vilket underlättar vid diskussion mellan parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Information för byggande och förvaltning. Kanske arbetar du idag som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 44 standarder
ISO 19650, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
EN , Building Information Modelling - High level Information Delivery Manual - Framwork for openBIM exchange adoption and implementation
EN , Building Information Modelling - Data Dictionary - Method of definition and management of the exploitable properties within the framework of a network of harmonized dictionaries
, Information container for data drop (ICDD)
EN , --
SS 32222, Byggritningar - Ritningsförteckningar
EN 17549-1, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Informationsstruktur enligt EN ISO 16739-1 (IFC) för överföring av datamallar och datablad för byggobjekt - Del 1: Datamallar och konfigurerade byggobjekt
ISO/TR 23262, GIS (Geospatial) / BIM interoperability
ISO 12006-3, Strukturering av information om byggnadsverk - Del 3: Ramverk för objektorienterad information
ISO/TR 22845, Resilience of buildings and civil engineering works
ISO 19650-4, Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering - Del 4: Informationsutbyte
CEN/TR , Framework and Implementation of Common Data Environment Solutions, in accordance with EN ISO 19650
ISO 12911, Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering - Ramverk för att specificera tillämpningen av BIM
ISO/TR 5202, Buildings and civil engineering works — Building resilience strategies related to public health emergencies — Compilation of relevant information
ISO 6284, Byggdokumentation - Redovisning av tillåtna avvikelser
ISO 19650-6, Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering - Del 6: Hälsa och säkerhet
EN ISO 19650-6, Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering - Del 6: Hälsa och säkerhet
ISO 6707-3, Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 3: Hållbarhetstermer
ISO 4931-1, Buildings and civil engineering works — Principles, framework and guidance for resilience design — Part 1: Adaptation to climate change
ISO 29481-3, Byggnadsinformationsmodeller - Manual för informationsleverans (IDM, Information Delivery Manual) - Del 3: Dataschema och kod
EN , Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets - Data templates based on European standards and technical specifications
ISO 7817, Byggnadsinformationsmodellering - Nivåer för informationsbehov - Begrepp och principer
ISO/TR , Geospatial and BIM review of vocabularies
ISO 16739-1, Industry Foundation Classes (IFC) för datautbyte i byggande och förvaltning - Del 1: Dataschema
ISO 22014, Library objects for architecture, engineering, construction, and use
EN ISO 22014, Library objects for architecture, engineering, construction, and use (ISO/DIS 22014:2023)
ISO 4172, Byggritningar - Ritningar för sammanställning och montering av förtillverkade byggnadskonstruktioner
ISO 7519, Byggritningar - Generella redovisningsprinciper för översikts- och uppställningsritningar
EN 17632-2, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Semantisk modellering och länkning (SML), Del 2:
ISO 16757-4, Product Data for Building Services System Models — Part 4: Dictionaries for product catalogues
EN ISO 16757-4, Product Data for Building Services System Models — Part 4: Dictionaries for product catalogues
EN ISO 16757-5, Data Structures for electronic product catalogues for building services - Part 5: Product catalogue exchange format
ISO 16757-5, Data Structures for electronic product catalogues for building services - Part 5: Product catalogue exchange format
EN ISO 4172, Byggritningar - Ritningar för sammanställning och montering av förtillverkade byggnadskonstruktioner
EN ISO 7519, Byggritningar - Generella redovisningsprinciper för översikts- och uppställningsritningar
EN ISO 23387, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Datamallar för byggobjekt använda under livscykeln för en byggd tillgång - Begrepp och principer
ISO 23387, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Datamallar för byggobjekt använda under livscykeln för en byggd tillgång - Begrepp och principer
EN ISO 16739-1, Industry Foundation Classes (IFC) för datautbyte i byggande och förvaltning - Del 1: Dataschema
EN ISO 7817, Byggnadsinformationsmodellering - Nivåer för informationsbehov - Begrepp och principer
CEN/TR ,
CEN/TS , Vägledning för implementering av EN ISO 19650-1, -2, -3 och -5 i Europa
SS 32206, Byggdokument - Ändringar
SS 32201, Handlingar i bygg- och förvaltningsprocessen - Terminologi
SS 32207, Byggdokument - Utformning av och innehåll i namnrutor
Visa fler Visa färre
Utgivet 67 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 269/AG 01, Presentation
SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM)
SIS/TK 269/AG 03, Terminologi och klassifikation
Deltagare 17 företag och organisationer
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Bim Alliance Sweden Service AB, Stockholm
Klas Eckerberg AB, Uppsala
Peab AB, Solna
Sweco Sverige AB, Stockholm
SWECO Sverige AB, Stockholm
SWECO Sverige Holding AB, Stockholm
TCG Touchless Consulting Group AB, Ösmo
Trafikkontoret Stockholm Stad, Stockholm
Trafikverket, Strömsund
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Triona AB, Borlänge
Tyréns Group AB, Stockholm
Tyréns Sverige AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Göteborg
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation
ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation
ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)
ISO/TC 59/SC 13/WG 2, Classification of the information on the construction industry
ISO/TC 59/SC 13/WG 8, Building information models - Information delivery manual
ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages
CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)
CEN/TC 442/WG 1, Terminology
CEN/TC 442/WG 2, Exchange information
CEN/TC 442/WG 3, Information Delivery Specification
CEN/TC 442/WG 4, Support Dictionaries
SIS/TK 269/AG 03, Terminologi och klassifikation:

ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages

SIS/TK 269/AG 01, Presentation:

ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation

ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation

ISO/TC 10/SC 8/WG 18, Principles for digital presentation for building and construction including prefabrication

SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM):

CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)

ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Byggnadsritningar (01.100.30) Ritteknik (01.100) Ritteknik allmänt (01.100.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Malena Berge
Projektledare
malena.berge@sis.se

Tobias Lundgren
Vice projektledare
tobias.lundgren@sis.se

Linda Mellgren
Projektkoordinator
linda.mellgren@sis.se

Klas Eckerberg
Ordförande
Klas Eckerberg AB