Standardutveckling · SIS/TK 269

Information för byggande och förvaltning

TK 269 Information för byggande och förvaltning initierar, påverkar, utvecklar, bevakar, förvaltar och sprider kunskap om standarder för informationshantering och dokumentation inom byggande och förvaltning både nationellt och internationellt

Arbetet i SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning bidrar till ökad effektivitet och högre kvalitet i byggandet genom att ta fram standarder och andra produkter som underlättar kommunikation mellan aktörer genom en enhetlig informationshantering i byggprocessens alla skeden.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning samarbetar med de internationella kommittéerna CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) och ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) samt ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation.

Kommittén utvecklar och förvaltar också nationella standarder som kompletterar dem som tas fram i CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla. I kommittén finns expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas möjligheter vilket underlättar vid diskussion mellan parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Information för byggande och förvaltning. Kanske arbetar du idag som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 26 standarder
ISO/TC 10 / SC 08 N 558, Symboler för byggnadsritningar
ISO 19650, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
ISO 8560:1986/A1, Byggdokumentation - Redovisning av modulmått, modullinjer och modulnät
EN , Building Information Modelling - High level Information Delivery Manual - Framwork for openBIM exchange adoption and implementation
EN , Building Information Modelling - Data Dictionary - Method of definition and management of the exploitable properties within the framework of a network of harmonized dictionaries
SS 32202, Byggritningar - Beteckningar och förkortningar
, Information container for data drop (ICDD)
ISO 22014, Library objects for architecture, engineering, construction and use
EN , --
SS 32203, Byggritningar - Måttsättning
SS 32222, Byggritningar - Ritningsförteckningar
EN 17412-1, Byggnadsinformationsmodellering - Nivåer för informationsbehov - Begrepp och principer
Exchange structure for product data templates, Exchange structure for product data templates and product data sheets based on ISO 16739-1 Part 1: Basic structures
ISO 23234, Buildings and civil engineering works - Security - Planning of security measures in the built environment
ISO/TR 23262, GIS (Geospatial) / BIM interoperability
ISO 21597-2, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 2: Dynamisk semantik
EN ISO 21597-2, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 2: Dynamisk semantik
EN 17473, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Datamallar för byggprodukter som används i livscykeln för byggda tillgångar - Datamallar baserade på harmoniserade tekniska specifikationer enligt Byggproduktförordningen (CPR)
CEN/TR , Guideline for the implementation of BIM Execution Plans (BEP) and Exchange Information Requirements (EIR) on European level based on EN ISO 19650-1 and -2
ISO/TR 22845, Resilience of buildings and civil engineering works
CEN/TR , Guideline on how to understand and utilize EN/ISO 29481 Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format and Part 2: Interaction framework
ISO 19650-4, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling Part 4: Information exchange
EN ISO 19650-4, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling Part 4: Information exchange
ISO 6707-4, Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 4: -
EN , Exchange structure for product data templates and product data sheets based on ISO 16739-1 Part 2: Requirements and configurable products
ISO/TR , Buildings and civil engineering works — Building resilience strategies related to public health emergencies — Compilation of relevant information
Visa fler Visa färre
Utgivet 61 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 269/AG 01, Presentation
SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM)
SIS/TK 269/AG 03, Terminologi och klassifikation
Deltagare 14 företag och organisationer
AB Svensk Byggtjänst, STOCKHOLM
Gatun Arkitekter AB, STOCKHOLM
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Uppsala
PE Teknik & Arkitektur AB, Stockholm
Peab AB, Solna
SWECO Civil AB, STOCKHOLM
SWECO Sverige AB, STOCKHOLM
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Strömsund
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Triona AB, Borlänge
Tyréns AB, STOCKHOLM
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
WSP Systems, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 15 internationella kommittéer
ISO/TC 10, Technical product documentation
ISO/TC 10/SC 1, Basic conventions
ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation
ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation
ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)
ISO/TC 59/SC 13/WG 8, Building information models - Information delivery manual
ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages
ISO/TC 59/WG 4, Resilience of buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/WG 5, Security in the built environment
CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)
CEN/TC 442/WG 1, Terminology
CEN/TC 442/WG 2, Exchange information
CEN/TC 442/WG 3, Information Delivery Specification
CEN/TC 442/WG 4, Support Data Dictionaries
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsprojektering (94) Ritteknik (01.100) Ritteknik allmänt (01.100.01) Byggnadsritningar (01.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Andreas Mannberg
Projektledare
andreas.mannberg@sis.se

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se