Standardutveckling · SIS/TK 269

Information för byggande och förvaltning

TK 269 Information för byggande och förvaltning initierar, påverkar, utvecklar, bevakar, förvaltar och sprider kunskap om standarder för informationshantering och dokumentation inom byggande och förvaltning både nationellt och internationellt

Arbetet i SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning bidrar till ökad effektivitet och högre kvalitet i byggandet genom att ta fram standarder och andra produkter som underlättar kommunikation mellan aktörer genom en enhetlig informationshantering i byggprocessens alla skeden.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning samarbetar med de internationella kommittéerna CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) och ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) samt ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation.

Kommittén utvecklar och förvaltar också nationella standarder som kompletterar dem som tas fram i CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla. I kommittén finns expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas möjligheter vilket underlättar vid diskussion mellan parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Information för byggande och förvaltning. Kanske arbetar du idag som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 30 standarder
ISO 19650, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
ISO 8560:1986/A1, Byggdokumentation - Redovisning av modulmått, modullinjer och modulnät
EN , Building Information Modelling - High level Information Delivery Manual - Framwork for openBIM exchange adoption and implementation
EN , Building Information Modelling - Data Dictionary - Method of definition and management of the exploitable properties within the framework of a network of harmonized dictionaries
SS 32202, Byggritningar - Beteckningar och förkortningar
, Information container for data drop (ICDD)
ISO 22014, Library objects for architecture, engineering, construction and use
EN , --
SS 32222, Byggritningar - Ritningsförteckningar
Exchange structure for product data templates, Exchange structure for product data templates and product data sheets based on ISO 16739-1 Part 1: Basic structures
ISO/TR 23262, GIS (Geospatial) / BIM interoperability
ISO 12006-3, Strukturering av information om byggnadsverk - Del 3: Ramverk för objektorienterad information
EN 17632, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Semantisk modellering och länkning (SML)
ISO/TR 22845, Resilience of buildings and civil engineering works
CEN/TR , BIM in infrastructure - standardization need and recommendations
CEN/TR 17741, Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1 Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format
ISO 19650-4, Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering - Del 4: Informationsutbyte
EN ISO 19650-4, Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering - Del 4: Informationsutbyte
EN , Exchange structure for product data templates and product data sheets based on ISO 16739-1 Part 2: Requirements and configurable products
ISO 12911, Framework for building information modelling (BIM) guidance
ISO/TR , Buildings and civil engineering works — Building resilience strategies related to public health emergencies — Compilation of relevant information
ISO 6284, Byggdokumentation - Redovisning av tillåtna avvikelser
ISO 19650-6, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 6: Health and Safety
EN ISO 19650-6, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 6: Health and Safety
EN ISO 12006-3, Strukturering av information om byggnadsverk - Del 3: Ramverk för objektorienterad information
ISO 6707-3, Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 3: Hållbarhetstermer
ISO 4931-1, Buildings and civil engineering works — Principles, framework and guidance for resilience design — Part 1: Adaptation to climate change
ISO 29481-3, Building information modelling - Information delivery manual - Part 3: Model View Definitions
EN ISO 29481-3, Building information models - Information delivery manual - Part 3: Data schema and code (ISO/DIS 29481-3:2021)
EN , Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets - Data templates based on European standards and technical specifications
Visa fler Visa färre
Utgivet 62 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 269/AG 01, Presentation
SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM)
SIS/TK 269/AG 03, Terminologi och klassifikation
Deltagare 13 företag och organisationer
AB Svensk Byggtjänst, STOCKHOLM
Gatun Arkitekter AB, STOCKHOLM
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Uppsala
Peab AB, SOLNA
SWECO Sverige AB, STOCKHOLM
SWECO Sverige Holding AB, STOCKHOLM
Trafikkontoret Stockholm Stad, Stockholm
Trafikverket, Strömsund
Trimble Solutions Sweden AB, VÄSTERÅS
Triona AB, BORLÄNGE
Tyréns Group AB, STOCKHOLM
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
WSP Systems, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation
ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation
ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)
ISO/TC 59/SC 13/WG 8, Building information models - Information delivery manual
ISO/TC 59/SC 19, Prefabricated building
ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages
CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)
CEN/TC 442/WG 1, Terminology
CEN/TC 442/WG 2, Exchange information
CEN/TC 442/WG 3, Information Delivery Specification
CEN/TC 442/WG 4, Support Dictionaries
SIS/TK 269/AG 03, Terminologi och klassifikation:

ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages

SIS/TK 269/AG 01, Presentation:

ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation

ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation

ISO/TC 10/SC 8/WG 18, Principles for digital presentation for building and construction including prefabrication

SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM):

CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)

ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsprojektering (94) Ritteknik (01.100) Ritteknik allmänt (01.100.01) Byggnadsritningar (01.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nina Schröder
Projektledare
0704 269 875
nina.schroder@sis.se

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se