Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 269

Bygg- och förvaltningsdokumentation

En god byggdokumentation är en förutsättning för en bra byggnad. Sverige har i mer än två decennier genom aktivt deltagande av svenska experter varit det land som leder det internationella arbetet med att skapa gemensamma regler för byggdokumentation. Digitaliseringen har kraftigt påverkat metoder i bygg- och förvaltningsprocesserna. De framtida förändringarna kommer att ha stor betydelse för branschens redovisningsformer i de olika skedena under en byggnads livstid och kommitten hanterar standarder inom Building Information Modelling, BIM.

Det övergripande målet för kommittén är att främja en enhetlig informationshantering. Sedan 60-talet har standarder producerats om allt ifrån terminologi och utformning av ritningsblanketter till de branschgemensamma riktlinjerna Bygghandlingar 90.

Den närmaste tiden har vi att formulera regler för redovisning baserad på modellorienterad information. För närvarande är engagemanget inom "Building Information Modelling", BIM, i fokus.

Ett internationellt arbete pågår också för att utveckla en standard för ”Building Symbols”.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén är ett forum för svenskt deltagande och påverkan i utveckling av standarder både nationellt och internationellt.  SIS har sekretariatet för ”Construction documentation” inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO vilket ger kommittén ett stort inflytande i fråga om vilka standarder som utvecklas och utformningen av standarden. Standardiseringsarbetet ”Building Symbols” utvecklas också under svenskt sekretariat.

Kommittén deltar också i arbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN:s arbete "Building Information Modelling" .

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla. I kommittén finns expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas möjligheter vilket underlättar vid diskussion mellan parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Bygg-och förvaltningsdokumentation. Kanske arbetar du idag som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 40 standarder
ISO 6707-1, Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 1: Allmänna termer
ISO/TR 22845, Resilience of buildings and civil engineering works
ISO 8560, Byggdokumentation - Redovisning av modulmått, modullinjer och modulnät
EN ISO 8560, Byggdokumentation - Redovisning av modulmått, modullinjer och modulnät
EN ISO 19650-5, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 5: Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management
Guide EN ISO 19650-1 and -2, Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe
Modelling and linking between semantic ontologies, Building Information Modelling (BIM) - Modelling and linking between semantic ontologies
EN ISO 16739-1, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema using EXPRESS schema definitions
ISO 23387, Product data templates, for products and systems used in construction works, stored in a data dictionary framework - Part 1: General concepts, relations, and general structure of product data templates, and how to link the product data templates to Industry Foundation Classes (IFC)
ISO 23386, Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries
EN ISO 23386, Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries
EN ISO 21597-2, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 2: Dynamisk semantik
EN ISO 21597-1, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 1: Container
ISO 21597-2, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 2: Dynamisk semantik
ISO 21597-1, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 1: Container
ISO 19650-3, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 3:Operational phase of assets
ISO/TR 23262, GIS (Geospatial) / BIM interoperability
ISO 23234, Buildings and civil engineering works - Security - Planning of security measures in the built environment
EN ISO 19650-3, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 3:Operational phase of assets
Exchange structure for product data templates, Exchange structure for product data templates and product data based on IFCXML
EN , Levels of Information need - Part 1: Concepts and principles
ISO 19650-5, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 5: Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management
EN ISO 16757-1, Datastrukturer för elektroniska produktkataloger för bygg- och fastighetsrelaterade tjänster - Del 1: Begrepp, arkitektur och modell
EN ISO 16757-2, Datastrukturer för elektroniska produktkataloger för bygg- och fastighetsrelaterade tjänster - Del 2: Geometri
EN , --
ISO 22014, Library objects for architecture, engineering and construction
ISO 21723, Buildings and civil engineering works - Modular coordination - Module
, Information container for data drop (ICDD)
ISO 16739-2, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 2: Data schema using XML schema definitions
EN , Building Information Modelling - Data Dictionary - Method of definition and management of the exploitable properties within the framework of a network of harmonized dictionaries
EN , Building Information Modelling - High level Information Delivery Manual - Framwork for openBIM exchange adoption and implementation
ISO 8560:1986/A1, Byggdokumentation - Redovisning av modulmått, modullinjer och modulnät
ISO 19650, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
ISO 29481-3, Building information modelling - Information delivery manual - Part 3: Model View Definitions
ISO/TC 10 / SC 08 N 558, Symboler för byggnadsritningar
SS 32209, Bygg- och förvaltningsdokumentation - Angivning av handling och granskningssteg
SS 32207, Bygg- och förvaltningsdokumentation - Utformning av och innehåll i namnruta
SS 32222, Byggritningar - Ritningsförteckningar
SS 32203, Byggritningar - Måttsättning
SS 32202, Byggritningar - Beteckningar och förkortningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 58 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 269/AG 01, Ritningsdokument
SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM)
Deltagare 14 företag och organisationer
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm
Projektengagemang Sweden AB, Stockholm
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB, Stockholm
Sweco AB, Fagersta
SWECO Management AB, Fagersta
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Strömsund
Trimble, Espoo
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Triona AB, Borlänge
Tyréns AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
WSP Systems, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation
ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation
ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)
ISO/TC 59/SC 13/WG 12, Implementation of collaborative working over the asset lifecycle
ISO/TC 59/SC 13/WG 8, Building information models - Information delivery manual
ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages
CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsprojektering Ritteknik Ritteknik allmänt Byggnadsritningar