Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 269

Bygg- och förvaltningsdokumentation

En god byggdokumentation är en förutsättning för en bra byggnad. Sverige har i mer än två decennier genom aktivt deltagande av svenska experter varit det land som leder det internationella arbetet med att skapa gemensamma regler för byggdokumentation. Den ökande användningen av IT har kraftigt påverkat metoder och delar i bygg- och förvaltningsprocesserna. De framtida förändringarna kommer att ha stor betydelse för branschens redovisningsformer i de olika skedena under en byggnads livstid och kommitten hanterar standarder inom Building Information Modelling, BIM.

Det övergripande målet för kommittén är att främja en enhetlig informationshantering. Sedan 60-talet har standarder producerats om allt ifrån t.ex. terminologi till utformning av ritningsblanketter samt branschgemensamma riktlinjer.

Bygghandlingar 90 är den nuvarande, vitt spridda sammanställningen av branschens vägledning för byggdokumentation.

Den närmaste tiden har vi att formulera regler för redovisning baserad på modellorienterad information. För närvarande är engagemanget inom "Building Information Modelling", BIM, i fokus.

Ett internationellt arbete pågår också för att utveckla en standard för ”Building Symbols”.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den nationella kommittén och internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Eftersom SIS har sekretariatet för ”Construction documentation”, har kommittén ett stort inflytande dels i fråga om vilka standadarder som utvecklas och dels utformningen av standarden. Standardiseringsarbetet ”Building Symbols” utvecklas under svenskt WG-sekretariat.

Under närmaste tiden kommer även en bevakning av CEN och "Building Information Modelling" att initieras.

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla och samlar idag expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Bygg-och förvaltningsdokumentation. Kanske att du idag jobbar som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 36 standarder
EN ISO 21597-2, Organization of information about construction works - Information container for data drop (ICDD) - Part 2: Dynamic semantics
EN ISO 21597-1, Organization of information about construction works - Information container for data drop (ICDD) - Part 1: Container
ISO 21597-2, Organization of information about construction works - Information container for data drop (ICDD) - Part 2: Dynamic semantics
ISO 21597-1, Organization of information about construction works - Information container for data drop (ICDD) - Part 1: Container
ISO 19650-3, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 3:Operational phase of assets
ISO/TR 23262, GIS (Geospatial) / BIM interoperability
ISO 23234, Buildings and civil engineering works - Security - Planning of security measures in the built environment
EN ISO 19650-3, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 3:Operational phase of assets
Exchange structure for product data templates, Exchange structure for product data templates and product data based on IFCXML
EN 00442009, Levels of Information need - Part 1: Concepts and principles
ISO 19650-5, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 5: Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management
EN ISO 16757-1, Datastrukturer för elektroniska produktkataloger för bygg- och fastighetsrelaterade tjänster - Del 1: Begrepp, arkitektur och modell
EN ISO 16757-2, Datastrukturer för elektroniska produktkataloger för bygg- och fastighetsrelaterade tjänster - Del 2: Geometri
EN , --
ISO 22014, Library objects for architecture, engineering and construction
ISO 19650-2, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling Part 2 - Delivery phase of the assets
EN ISO 19650-2, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO/DIS 19650-2:2018)
ISO 19650-1.2, Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles
EN ISO 19650-1, Strukturering av information om byggnadsverk - informationshantering genom bygginformationsmodellering - Del 1: Principer och begrepp
ISO 21723, Buildings and civil engineering works - Modular coordination - Module
, Information container for data drop (ICDD)
ISO 16739-2, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 2: Data schema using XML schema definitions
ISO 16739-1, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema using EXPRESS schema definitions
EN , Building Information Modelling - Data Dictionary - Method of definition and management of the exploitable properties within the framework of a network of harmonized dictionaries
EN , Building Information Modelling - High level Information Delivery Manual - Framwork for openBIM exchange adoption and implementation
ISO 8560:1986/A1, Byggdokumentation - Redovisning av modulmått, modullinjer och modulnät
ISO 128-33, Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 33: Representation of views, sections and cuts in construction drawings
ISO 19650, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
ISO 81346-12, Industrial systems, installations and equipment and industrial products -- Structuring principles and reference designations -- Part 12: Construction works and building services
ISO 29481-3, Building information modelling - Information delivery manual - Part 3: Model View Definitions
ISO/TC 10 / SC 08 N 558, Symboler för byggnadsritningar
SS 32209, Bygg- och förvaltningsdokumentation - Angivning av handling och granskningssteg
SS 32207, Bygg- och förvaltningsdokumentation - Utformning av och innehåll i namnruta
SS 32222, Byggritningar - Ritningsförteckningar
SS 32203, Byggritningar - Måttsättning
SS 32202, Byggritningar - Beteckningar och förkortningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 56 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 269/AG 01, Ritningsdokument
SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM)
Deltagare 18 företag och organisationer
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm
DokumentAssistans i Stockholm AB, Vallentuna
Incoord Installationscoordinator AB, Danderyd
Projektengagemang Sweden AB, Stockholm
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB, Stockholm
Skanska AB, Stockholm
Sweco AB, Stockholm
SWECO Management AB, Kristianstad
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Strömsund
Trimble, Espoo
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Triona AB, Borlänge
Tyréns AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
WSP Systems, Göteborg
ÅF-Infrastructure AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation
ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation
ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 13, Organization of information about construction
ISO/TC 59/SC 13/WG 12, Implementation of collaborative working over the asset lifecycle
ISO/TC 59/SC 13/WG 8, Building information models - Information delivery manual
ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages
CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsprojektering Ritteknik Ritteknik allmänt Byggnadsritningar


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Andersson Stenmark

Annika Andersson Stenmark
Projektledare
08-55552136
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren

Linda Mellgren
Projektassistent

linda.mellgren@sis.se