Standardutveckling · SIS/TK 269

Information för byggande och förvaltning

TK 269 Information för byggande och förvaltning initierar, påverkar, utvecklar, bevakar, förvaltar och sprider kunskap om standarder för informationshantering och dokumentation inom byggande och förvaltning både nationellt och internationellt

Arbetet i SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning bidrar till ökad effektivitet och högre kvalitet i byggandet genom att ta fram standarder och andra produkter som underlättar kommunikation mellan aktörer genom en enhetlig informationshantering i byggprocessens alla skeden.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning samarbetar med de internationella kommittéerna CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) och ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) samt ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation.

Kommittén utvecklar och förvaltar också nationella standarder som kompletterar dem som tas fram i CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla. I kommittén finns expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas möjligheter vilket underlättar vid diskussion mellan parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Information för byggande och förvaltning. Kanske arbetar du idag som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 65 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 269/AG 01, Presentation
SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM)
SIS/TK 269/AG 03, Terminologi och klassifikation
Deltagare 13 företag och organisationer
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm
Bim Alliance Sweden Service AB, Stockholm
Klas Eckerberg AB, Uppsala
Peab AB, Solna
TCG Touchless Consulting Group AB, Ösmo
Trafikkontoret Stockholm Stad, Stockholm
Trafikverket, Strömsund
Trimble AB, Danderyd
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Tyréns Group AB, Stockholm
Tyréns Sverige AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Göteborg
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
SIS/TK 269/AG 01, Presentation:

ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation

ISO/TC 10/SC 8/WG 18, Principles for digital presentation for building and construction including prefabrication

SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM):

CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)

CEN/TC 442/WG 1, Terminology

CEN/TC 442/WG 2, Exchange information

CEN/TC 442/WG 3, Information Delivery Specification

CEN/TC 442/WG 4, Support Dictionaries

ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation

ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)

ISO/TC 59/SC 13/WG 2, Classification of the information on the construction industry

ISO/TC 59/SC 13/WG 8, Building information models - Information delivery manual

SIS/TK 269/AG 03, Terminologi och klassifikation:

ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Byggnadsritningar (01.100.30) Ritteknik (01.100) Ritteknik allmänt (01.100.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tobias Lundgren
Projektledare
tobias.lundgren@sis.se

Annika Almqvist
Vice projektledare
annika.almqvist@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektkoordinator
jonatan.ringenson@sis.se

Klas Eckerberg
Ordförande
Klas Eckerberg AB