Standardutveckling · SIS/TK 269

Information för byggande och förvaltning

TK 269 Information för byggande och förvaltning initierar, påverkar, utvecklar, bevakar, förvaltar och sprider kunskap om standarder för informationshantering och dokumentation inom byggande och förvaltning både nationellt och internationellt

Arbetet i SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning bidrar till ökad effektivitet och högre kvalitet i byggandet genom att ta fram standarder och andra produkter som underlättar kommunikation mellan aktörer genom en enhetlig informationshantering i byggprocessens alla skeden.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning samarbetar med de internationella kommittéerna CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) och ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) samt ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation.

Kommittén utvecklar och förvaltar också nationella standarder som kompletterar dem som tas fram i CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla. I kommittén finns expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas möjligheter vilket underlättar vid diskussion mellan parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Information för byggande och förvaltning. Kanske arbetar du idag som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 40 standarder
EN ISO 19650-4, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling Part 4: Information exchange
ISO 19650-4, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling Part 4: Information exchange
EN ISO 23387, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Datamallar för byggobjekt använda under livscykeln för en byggd tillgång - Begrepp och principer
ISO 7078, Buildings and civil engineering works - Procedures for setting out, measurement and surveying - Vocabulary
EN ISO 12006-2, Strukturering av information om byggnadsverk - Del 2: Ramverk för klassificering (av information)
ISO 6707-1, Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 1: Allmänna termer
ISO/TR 22845, Resilience of buildings and civil engineering works
EN ISO 19650-5, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 5: Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management
Guide EN ISO 19650-1 and -2, Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe
Modelling and linking between semantic ontologies, Building Information Modelling (BIM) - Modelling and linking between semantic ontologies
EN ISO 16739-1, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema
ISO 23387, Byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Datamallar för byggobjekt använda under livscykeln för en byggd tillgång - Begrepp och principer
ISO 23386, Byggnadsinformationsmodellering och andra digitala processer I byggande - Metodik för att beskriva, författa och underhålla egenskaper i sammankopplade lexika
EN ISO 23386, Byggnadsinformationsmodellering och andra digitala processer I byggande - Metodik för att beskriva, författa och underhålla egenskaper i sammankopplade lexika
EN ISO 21597-2, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 2: Dynamisk semantik
EN ISO 21597-1, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 1: Container
ISO 21597-2, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 2: Dynamisk semantik
ISO 21597-1, Informationscontainer för dataleverans - Utbytesspecifikation - Del 1: Container
ISO 19650-3, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 3:Operational phase of assets
ISO/TR 23262, GIS (Geospatial) / BIM interoperability
ISO 23234, Buildings and civil engineering works - Security - Planning of security measures in the built environment
EN ISO 19650-3, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 3:Operational phase of assets
Exchange structure for product data templates, Exchange structure for product data templates and product data based on IFCXML
EN , Levels of Information need - Part 1: Concepts and principles
ISO 19650-5, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 5: Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management
EN , --
ISO 22014, Library objects for architecture, engineering and construction
ISO 21723, Buildings and civil engineering works - Modular coordination - Module
, Information container for data drop (ICDD)
ISO 16739-2, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 2: Data schema using XML schema definitions
EN , Building Information Modelling - Data Dictionary - Method of definition and management of the exploitable properties within the framework of a network of harmonized dictionaries
EN , Building Information Modelling - High level Information Delivery Manual - Framwork for openBIM exchange adoption and implementation
ISO 8560:1986/A1, Byggdokumentation - Redovisning av modulmått, modullinjer och modulnät
ISO 19650, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
ISO/TC 10 / SC 08 N 558, Symboler för byggnadsritningar
SS 32209, Bygg- och förvaltningsdokumentation - Angivande av handling och granskningssteg
SS 32207, Bygg- och förvaltningsdokumentation - Utformning av och innehåll i namnruta
SS 32222, Byggritningar - Ritningsförteckningar
SS 32203, Byggritningar - Måttsättning
SS 32202, Byggritningar - Beteckningar och förkortningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 60 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 269/AG 01, Ritningsdokument
SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM)
Deltagare 14 företag och organisationer
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm
PE Teknik & Arkitektur AB, Stockholm
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB, Stockholm
Sweco AB, Stockholm
SWECO Management AB, Fagersta
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Strömsund
Trimble, Espoo
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Triona AB, Borlänge
Tyréns AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
WSP Systems, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation
ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation
ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)
ISO/TC 59/SC 13/WG 12, Implementation of collaborative working over the asset lifecycle
ISO/TC 59/SC 13/WG 8, Building information models - Information delivery manual
ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages
CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsprojektering Ritteknik Ritteknik allmänt Byggnadsritningar


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nina Schröder

Nina Schröder
Projektledare
+46855552144
nina.schroder@sis.se

Annika Andersson Stenmark

Annika Andersson Stenmark
Projektledare
08-55552136
annika.stenmark@sis.se

Robin Jakobsson

Robin Jakobsson
Projektledare
+46855552069
Robin.jakobsson@sis.se

Linda Mellgren

Linda Mellgren
Projektassistent
+46855552199
linda.mellgren@sis.se