Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7518

Byggdokumentation - Förenklad redovisning av rivning och ombyggnad (ISO 7518:1983)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Technical drawings - Construction drawings - Simplified representation of demolition and rebuilding (ISO 7518:1983)

Artikelnummer: STD-26396

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-17

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 32265