Standard Svensk standard · SS 32265

Byggritningar - Ritsätt - Ritningar för rivning och ombyggnad

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 7518

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Construction drawings - Drawing rules for demolition and rebuilding

Artikelnummer: STD-12127

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-10-14

Antal sidor: 6

Ersätter: SS 32237

Ersätts av: SS-EN ISO 7518