Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5261

Ritregler - Förenklad ritning och måttsättning av rör och stänger i konstruktioner (ISO 5261:1995)

Status: Gällande

Omfattning
Lays down rules complementary to ISO 128 and ISO 129 for the simplified representation of bars and profile sections in assembly and detail drawings.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)

Artikelnummer: STD-25380

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-07-30

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 5261