Standard Svensk standard · SS 32206:2008

Byggdokument - Ändringar

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger regler för hur ändringar av byggdokument ska utföras under den del av sin livscykel då de utgör underlag för upphandling eller för produktion. Standarden utgår från synsättet att dokumenten framställs för ett syfte och viss användning under viss tid. Under denna tid ska de ändringar som dokumentet genomgår dokumenteras och vara spårbara. Varje änd-ringstillfälle ger en ny version av dokumentet.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction documents - Revisions

Artikelnummer: STD-66743

Utgåva: 3

Fastställd: 2008-06-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 32206