Standard Swedish standard · SS 32206:2008

Construction documents - Revisions

Status: Valid

Scope
Denna standard ger regler för hur ändringar av byggdokument ska utföras under den del av sin livscykel då de utgör underlag för upphandling eller för produktion. Standarden utgår från synsättet att dokumenten framställs för ett syfte och viss användning under viss tid. Under denna tid ska de ändringar som dokumentet genomgår dokumenteras och vara spårbara. Varje änd-ringstillfälle ger en ny version av dokumentet.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

International title:

Article no: STD-66743

Edition: 3

Approved: 6/23/2008

No of pages: 20

Replaces: SS 32206