Standard Swedish standard · SS 32271:2016

Construction drawings - Numbering of drawings

Status: Valid

Scope
Denna standard redovisar principer och koder för numrering av ritningar som används i bygg- och förvalt-ningsprocesserna. Den omfattar ritningar för alla typer av byggnadsverk: hus med tillhörande installationer, inredning och utrustning samt anläggningsarbeten.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

International title:

Article no: STD-8018665

Edition: 3

Approved: 2/1/2016

No of pages: 28

Replaces: SS 32271