Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4157-2

Construction drawings - Designation systems - Part 2: Room names and numbers (ISO 4157-2:1998)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 4157 anger krav på beteckningssystem för rum, ytor och öppna eller slutna utrymmen i byggnader, genom användning av rumsnamn och rumsnummer. Den är avsedd för identifiering av rum i byggnader under bruksskedet. För identifiering av rum inom byggprojekt under dess livscykel dvs. i idé-, programmerings-, projekterings-, uppförande-, underhålls-, ombyggnads- och rivningsstadierna, se ISO 4157-3.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-25061

Edition: 1

Approved: 5/28/1999

No of pages: 8