Standard Svensk standard · SS 32206

Byggritningar - Ändringar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32206:2008

Omfattning
Denna standard ger regler för angivande av ändringar av byggritningar utförda efter det att ritningarna blivit gällande genom datering och underskrift. Med ändring avses även ändring av ritningens status.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Revisions

Artikelnummer: STD-15205

Utgåva: 2

Fastställd: 1994-09-14

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 32206 , SS 32210 , SS 32221

Ersätts av: SS 32206:2008