Standard Svensk standard · SS-ISO 8560

Byggritningar - Ritsätt för modulmått, modullinjer och modulnät

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids

Artikelnummer: STD-4670

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 6