Standard Svensk standard · SS 32270

Byggritningar - Ingjutningsgods - Symboler och beteckningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Symbols and designations for fittings

Artikelnummer: STD-15210

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-09-14

Antal sidor: 2