Standard Svensk standard · SS 32201:2011

Handlingar i bygg- och förvaltningsprocessen - Terminologi

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 32201:2011

Handlingar i bygg- och förvaltningsprocessen - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard omfattar definitioner av vanligen förekommande handlingar som används under en byggnads eller en anläggnings olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen. De engelska termer som medtagits ska endast betraktas som rekommendationer

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 32201:2011

Handlingar i bygg- och förvaltningsprocessen - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Documents in the building and management process - Terminology

Artikelnummer: STD-80488

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-23

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 32201