Standard Swedish standard · SS 32201:2011

Documents in the building and management process - Terminology

Status: Valid

Scope
Denna standard omfattar definitioner av vanligen förekommande handlingar som används under en byggnads eller en anläggnings olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen. De engelska termer som medtagits ska endast betraktas som rekommendationer

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

International title:

Article no: STD-80488

Edition: 2

Approved: 5/23/2011

No of pages: 32

Replaces: SS 32201