Standard Svensk standard · SS 32201

Handlingar i bygg- och förvaltningsprocessen - Terminologi

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32201:2011

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Documents in the building and management process - Terminology

Artikelnummer: STD-12123

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-10-14

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS 32201:2011