Standard Svensk standard · SS 32268:2008

Byggritningar - Ritsätt - Balkar och pelare av stål

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger ritsätt för balkar och pelare av stål på byggritningar.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Representation - Beams and columns of steel

Artikelnummer: STD-65546

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-03-17

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 32268