Standard Svensk standard · SS-ISO 129-5:2018

Teknisk produktdokumentation - Angivning av mått och toleranser - Del 5: Måttsättning av metallkonstruktioner (ISO 129-5:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 129-5:2018 specifies the dimensioning of drawings for general use on structural metal work mainly consisting of plates, bars and profile sections.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Indication of dimensions and tolerances - Part 5: Dimensioning of structural metal work (ISO 129-5:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80003452

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-10

Antal sidor: 28