Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4157-3

Byggritningar - Beteckningssystem - Del 3: Rums-id (ISO 4157-3:1998)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 4157 anger krav på beteckningssystem för rum, ytor och öppna eller slutna utrymmen i byggnader genom användning av rums-id:n. Den introducerar ett nytt beteckningssätt avsett för identifiering av rum inom ett byggprojekt under dess livscykel dvs. i idé-, programmerings-, projekterings-, uppförande-, underhålls-, ombyggnads- och rivningsstadierna.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Construction drawings - Designation systems - Part 3: Room identifiers (ISO 4157-3:1998)

Artikelnummer: STD-25062

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-28

Antal sidor: 6