Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4157-3

Construction drawings - Designation systems - Part 3: Room identifiers (ISO 4157-3:1998)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 4157 anger krav på beteckningssystem för rum, ytor och öppna eller slutna utrymmen i byggnader genom användning av rums-id:n. Den introducerar ett nytt beteckningssätt avsett för identifiering av rum inom ett byggprojekt under dess livscykel dvs. i idé-, programmerings-, projekterings-, uppförande-, underhålls-, ombyggnads- och rivningsstadierna.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-25062

Edition: 1

Approved: 5/28/1999

No of pages: 6