Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9431

Byggdokumentation - Ritfält, skrivfält och namnrutor på ritningsblanketter (ISO 9431:1990)

Status: Gällande

Omfattning
Specifies requirements concerning the placing, layout and contents of spaces for drawing and for text, and title blocks on construction drawings. Nine figures illustrate details.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title blocks on drawing sheets (ISO 9431:1990)

Artikelnummer: STD-27160

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-11

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 32208