Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-2:2019

Organisering och digitalisering av information för byggd miljö, innefattande byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 2: Informationsleverans vid överlämning av tillgångar (ISO 19650-2:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-2:2019

Organisering och digitalisering av information för byggd miljö, innefattande byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 2: Informationsleverans vid överlämning av tillgångar (ISO 19650-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges krav på informationshantering, i form av en hanteringsprocess, inom ramen för leveransskedet av tillgångar, och informationsleveransen inom denna, när byggnadsinformationsmodellering används.

Det här dokumentet kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer, oavsett storlek och vald upphandlingsform.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01) SIS Bygghandlingar (98.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-2:2019

Organisering och digitalisering av information för byggd miljö, innefattande byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 2: Informationsleverans vid överlämning av tillgångar (ISO 19650-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Building Information Modelling (BIM), SIS/TK 269/AG 02

Internationell titel: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)

Artikelnummer: STD-82086865

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 43