Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7437

Byggritningar - Allmänna regler för produktionsritningar för förtillverkade bärande byggdelar (ISO 7437:1990)

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings forprefabricated structural components (ISO 7437:1990)

Artikelnummer: STD-18837

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-07-31

Antal sidor: 16