Standard Svensk standard · SS-ISO 6707-3:2018

Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 3: Hållbarhetstermer (ISO 6707-3:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6707-3:2017 establishes preferred terms and definitions for concepts applicable to sustainability and sustainable development related to buildings and civil engineering works. NOTE It focuses on concepts that have been standardized and/or applied through publication of individual International Standards within ISO/TC 59/SC 17 and on terms and definitions of concepts frequently encountered in the literature of buildings and other types of construction works that relate to sustainable development.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Konstruktionsaspekter (91.010.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 3: Sustainability terms (ISO 6707-3:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80000617

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-16

Antal sidor: 52