Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-1:2019

Organisering och digitalisering av information för byggd miljö, innefattande byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 1: Begrepp och principer (ISO 19650-1:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-1:2019

Organisering och digitalisering av information för byggd miljö, innefattande byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 1: Begrepp och principer (ISO 19650-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I det här dokumentet ges huvuddragen i begrepp och principer för informationshantering vid en mognadsnivå beskriven som ”byggnadsinformationsmodellering (BIM) enligt ISO 19650-serien”.

Det här dokumentet innehåller rekommendationer för ett ramverk för hantering av information, inklusive utbyte, lagring, versionshantering och organisering för alla aktörer.

Det här dokumentet är tillämpligt genom hela livscykeln för en byggd tillgång, inklusive strategisk planering, utformning, konstruktion, dokumentation, byggande och anläggning, daglig drift, underhåll, renovering, reparation och avveckling.

Det här dokumentet kan anpassas till tillgångar eller projekt av alla skalor och komplexitet, för att inte hindra den flexibilitet och mångsidighet som kännetecknar det stora utbudet av potentiella upphandlingsstrategier och för att hantera kostnaden för att implementera detta dokument.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01) SIS Bygghandlingar (98.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-1:2019

Organisering och digitalisering av information för byggd miljö, innefattande byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 1: Begrepp och principer (ISO 19650-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Building Information Modelling (BIM), SIS/TK 269/AG 02

Internationell titel: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)

Artikelnummer: STD-82086866

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 45