Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19650-1:2019

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19650-1:2019

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I det här dokumentet ges huvuddragen i begrepp och principer för informationshantering vid en mognadsnivå beskriven som ”byggnadsinformationsmodellering (BIM) enligt ISO 19650-serien”.

Det här dokumentet innehåller rekommendationer för ett ramverk för hantering av information, inklusive utbyte, lagring, versionshantering och organisering för alla aktörer.

Det här dokumentet är tillämpligt genom hela livscykeln för en byggd tillgång, inklusive strategisk planering, utformning, konstruktion, dokumentation, byggande och anläggning, daglig drift, underhåll, renovering, reparation och avveckling.

Det här dokumentet kan anpassas till tillgångar eller projekt av alla skalor och komplexitet, för att inte hindra den flexibilitet och mångsidighet som kännetecknar det stora utbudet av potentiella upphandlingsstrategier och för att hantera kostnaden för att implementera detta dokument.

Subjects

IT applications in building and construction industry (35.240.67) General (91.010.01) SIS Bygghandlingar (98.060)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19650-1:2019

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-82086866

Edition: 1

Approved: 12/19/2018

No of pages: 45