Standard Svensk standard · SS-EN ISO 29481-1:2017

Bygginformationsmodeller – Manual för överföring av data – Del 1: Metodologi och format (ISO 29481-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 29481-1:2016 specifies - a methodology that links the business processes undertaken during the construction of built facilities with the specification of information that is required by these processes, and - a way to map and describe the information processes across the life cycle of construction works. ISO 29481-1:2016 is intended to facilitate interoperability between software applications used during all stages of the life cycle of construction works, including briefing, design, documentation, construction, operation and maintenance, and demolition. It promotes digital collaboration between actors in the construction process and provides a basis for accurate, reliable, repeatable and high-quality information exchange.

Ämnesområden

Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)

Artikelnummer: STD-8029073

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-20

Antal sidor: 44