Standard Svensk standard · SS-EN 81346-1

Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 1: Grundläggande regler

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritteknik (01.100) Allmänt Elektroteknik (29.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules

Artikelnummer: STD-3334126

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-29

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 81346-1

Ersätter: SS-EN 61346-1 , SS-EN 61346-1 T 1