Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4157-1

Byggritningar - Beteckningssystem - Del 1: Beteckningar på byggnader och delar av byggnader (ISO 4157-1:1998)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4157-1

Byggritningar - Beteckningssystem - Del 1: Beteckningar på byggnader och delar av byggnader (ISO 4157-1:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 4157 anger krav på beteckningssystem och på beteckningskod för byggnader, innefattande utrymmen, byggnadsdelar och byggelement.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20) Påbyggnadspaket SIS Bygghandlingar (98.061)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4157-1

Byggritningar - Beteckningssystem - Del 1: Beteckningar på byggnader och delar av byggnader (ISO 4157-1:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings and parts of buildings (ISO 4157-1:1998)

Artikelnummer: STD-25060

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-28

Antal sidor: 10