Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4157-1

Byggritningar - Beteckningssystem - Del 1: Beteckningar på byggnader och delar av byggnader (ISO 4157-1:1998)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 4157 anger krav på beteckningssystem och på beteckningskod för byggnader, innefattande utrymmen, byggnadsdelar och byggelement.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings and parts of buildings (ISO 4157-1:1998)

Artikelnummer: STD-25060

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-28

Antal sidor: 10