Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4157-1

Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings and parts of buildings (ISO 4157-1:1998)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 4157 anger krav på beteckningssystem och på beteckningskod för byggnader, innefattande utrymmen, byggnadsdelar och byggelement.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-25060

Edition: 1

Approved: 5/28/1999

No of pages: 10