Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8560:2019

Byggdokumentation - Redovisning av modulmått, modullinjer och modulnät (ISO 8560:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document lays down rules for the representation of modular sizes, lines and grids on construction drawings. The basic module M is 100 mm (see ISO 1006). Generally, modular sizes are for use on design drawings, but can also be added to production drawings for manufacturing, orientation and location.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids (ISO 8560:2019)

Artikelnummer: STD-80011679

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-05-08

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 8560