Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11091

Byggdokumentation - Markritningar (ISO 11091:1994)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard establishes general rules and specifies graphical Symbols and simplified representations for landscape drawing practice.

The graphical Symbols and simplified representation are jointly referred to as conventions. The conventions given in International Standards which are applicable to landscape drawings are presented in annex A.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Construction drawings - Landscape drawing practice (ISO 11091:1994)

Artikelnummer: STD-26398

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 32262