Standard Svensk standard · SS 32222

Byggritningar - Ritningsförteckning

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Elinstallatörer Tele (29.022) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Drawing schedule

Artikelnummer: STD-9945

Utgåva: 3

Fastställd: 1991-10-16

Antal sidor: 2

Ersätter: SS 32222