Standard Svensk standard · SS 32222

Byggritningar - Ritningsförteckning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32222

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Building drawings - Drawing schedule

Artikelnummer: STD-5675

Utgåva: 2

Fastställd: 1982-06-25

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS 32222