Standard Svensk standard · SS 32202:2011

Byggritningar - Beteckningar och förkortningar

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger beteckningar och vissa vanliga förkortningar samt storheter som används på byggritningar och därtill hörande handlingar.


Beteckningssystem för olika produkter inom byggsektorn ingår inte i denna standard. Dessa finns redovisade i annan svensk standard och i branschstandarder.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Designations and abbreviations

Artikelnummer: STD-80489

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-23

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 32202