Standard Svensk standard · SS 32202:2011

Byggritningar - Beteckningar och förkortningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 32202:2011

Byggritningar - Beteckningar och förkortningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger beteckningar och vissa vanliga förkortningar samt storheter som används på byggritningar och därtill hörande handlingar. Beteckningssystem för olika produkter inom byggsektorn ingår inte i denna standard. Dessa finns redovisade i annan svensk standard och i branschstandarder.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 32202:2011

Byggritningar - Beteckningar och förkortningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Designations and abbreviations

Artikelnummer: STD-80489

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-23

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 32202