Standard Swedish standard · SS 32202:2011

Construction drawings - Designations and abbreviations

Status: Valid

Scope
Denna standard anger beteckningar och vissa vanliga förkortningar samt storheter som används på byggritningar och därtill hörande handlingar.


Beteckningssystem för olika produkter inom byggsektorn ingår inte i denna standard. Dessa finns redovisade i annan svensk standard och i branschstandarder.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

International title:

Article no: STD-80489

Edition: 2

Approved: 5/23/2011

No of pages: 32

Replaces: SS 32202