Standard Svensk standard · SS 32202

Byggritningar - Beteckningar och förkortningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32202:2011

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Designations and abbreviations

Artikelnummer: STD-12124

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-10-14

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS 32202:2011