Standard Svensk standard · SS 32260

Byggritningar - Installationer - Symboler och beteckningar för VVS-installationer och styranläggningar

Status: Gällande

Denna standard omfattar symboler och beteckningar för ritningar för värme-, ventilations- och sanitetsinstallationer samt för styranläggningar.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Installations - Symbols and designation for heating, ventilation and sanitary installation and for automatic control

Artikelnummer: STD-5685

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS 32229 , SIS 32230