Standard Svensk standard · SIS 32229

Byggritningar - Symboler och beteckningar för VVS-installationer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32260

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Byggritningar - Symboler och beteckningar för VVS-installationer

Artikelnummer: STD-895

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 7

Ersätts av: SS 32260