Standard Svensk standard · SIS 32230

Byggritningar - Symboler och beteckningar för styranläggningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32260

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Byggritningar - Symboler och beteckningar för styranläggningar

Artikelnummer: STD-896

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS 32260