Standard Svensk standard · SS 50151

Parkering - Öppna och slutna garage i en våning - Grundläggande mått

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänna byggnader (91.040.10) Byggnadsutformning (94.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Single-storey garages - Dimensions

Artikelnummer: STD-5701

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-05-20

Antal sidor: 4