Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-2:2019

Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering - Del 2: Informationsleverans vid överlämning av tillgångar (ISO 19650-2:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for information management, in the form of a management process, within the context of the delivery phase of assets and the exchanges of information within it, using building information modelling. This document can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations, regardless of the chosen procurement strategy.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)

Artikelnummer: STD-80009253

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-08

Antal sidor: 44