Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13567-2:2017

Teknisk produktdokumentation - Organisation och benämning av CAD-lager - Del 2: Begrepp, format och koder för användning i byggdokumentation (ISO 13567-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13567-2:2017 covers the organization and allocation of layers for CAD on construction projects for the purposes of communication and management.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Datorstödd design (35.240.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation (ISO 13567-2:2017)

Artikelnummer: STD-8029794

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 13567-2