Standard Svensk standard · SS-ISO 128-33:2018

Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 33: Redovisning av vyer, sektioner och snitt på byggritningar (ISO 128-33, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document lays down general rules for marking, designation, placing and orientation of views, sections and cuts, and the position of text in relation to figures on construction drawings. For all general rules, reference is made to the relevant parts of the ISO 128 series. As regards relative positions of views, the method using reference arrows according to ISO 128-30 is used.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Byggnadsritningar (01.100.30) Övrigt (01.100.99) Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Generella regler (92.100.10) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 33: Representation of views, sections and cuts in construction drawings (ISO 128-33, IDT)

Artikelnummer: STD-80002969

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-20

Antal sidor: 20