Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 4066

Byggdokumentation - Armeringsförteckningar (ISO 4066:1994)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3766:2004

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Construction drawings - Bar scheduling (ISO 4066:1994)

Artikelnummer: STD-26394

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-17

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN ISO 3766:2004