Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 3766

Byggdokumentation - Förenklad redovisning av betongarmering (ISO 3766:1995)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3766:2004

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:1995)

Artikelnummer: STD-26393

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-17

Antal sidor: 0

Ersätter: SS 32227

Ersätts av: SS-EN ISO 3766:2004