Standard Swedish standard · SS-EN ISO 3766:2004

Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003)

Status: Valid

Scope
I denna internationella standard beskrivs förenklad redovisning och beteckning av armering i armerad och spännarmerad betong, för användning på byggritningar. I standarden fastställs också ett system för specificering av armeringsstänger som omfattar
— en metod för angivande av mått,
— ett kodsystem för stångformer,
— en förteckning över stångformer som bör väljas i första hand, samt
— en formförteckning och en bockningsförteckning.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-39311

Edition: 2

Approved: 1/30/2004

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 3766:2004