Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-3:2007

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-3: Utmattning

Status: Gällande till 2028-03-30

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-3:2007

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-3: Utmattning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
http://www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra bärverk i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

 EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i bärverk av aluminium. Andra krav, t ex avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte.

Omfattning
(1) P EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra konstruktion i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för konstruktion - avse-ende säkerhet och funktion hos konstruktion samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

(2) EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i konstruktion av aluminium. Andra krav, t ex avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte.

(3) EN 1999 är avsedd att användas tillsammans med:
EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991: Laster på bärverk

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, bro (91.070.60) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-3:2007

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-3: Utmattning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

Artikelnummer: STD-8015643

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-28

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 112

Finns även på: SS-EN 1999-1-3:2007

Ersätter: SS-ENV 1999-2

Ersätts av: SS-EN 1999-1-3:2023