Standard Swedish standard · SS-EN 1999-1-3:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

Status: Valid

Scope
(1) P EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra konstruktion i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för konstruktion - avse-ende säkerhet och funktion hos konstruktion samt grunderna för deras dimensionering och verifiering. (2) EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i konstruktion av aluminium. Andra krav, t ex avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte. (3) EN 1999 är avsedd att användas tillsammans med: EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991: Laster på bärverk

Subjects

Technical aspects Eurocode 9, Design of aluminium structures Eurocodes, bridge Aluminium structures


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

Article no: STD-8015643

Edition: 1

Approved: 5/28/2007

No of pages: 112

Also available in: SS-EN 1999-1-3:2007

Replaces: SS-ENV 1999-2